กิจกรรมภารกิจพิชิตออเดอร์แรก ครั้งที่ 11

กิจกรรมภารกิจพิชิตออเดอร์แรก ครั้งที่ 11 Happy Selling Blog เทคนิคขายของออนไลน์ เทรนด์การตลาด เรื่องราวความสำเร็จ เทคนิคขายดี การตลาด ขายของในลาซาด้า ผู้ขายลาซาด้า อัปเดต บทความ สินค้าออนไลน์ต่อเดือน

ช่วงเวลากิจกรรม: วันที่ 5- 25 มกราคม 2566

รางวัลกิจกรรม:

 1. Lazada Starter Kit (ที่ตัดเทปลัง, กรรไกร, ถุงหูรูด, Thank You Card) และสติกเกอร์ป้องกันไวรัส เสริมความเฮง จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวม 40,000 บาท สำหรับร้านค้าที่ชนะ 100 ลำดับแรกโดยเรียงลำดับจากยอดขายที่ร้านค้าทำได้ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม
 2. ปริ้นเตอร์จำนวน 10 รางวัล มูลค่า 20,000 บาท สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยคอมเม้นภาพออเดอร์แรกพร้อมแคปชั่นและติดแฮชแท็ก #ออเดอร์แรกกับ Lazada บนโพสท์กิจกรรมในเฟสบุ๊คเพจ Lazada Happy Selling หรือ โพสท์กิจกรรมในเฟสบุ๊คกรุ๊ป Lazada Happy Selling ได้ถูกใจกรรมการมากที่สุด

กติกาการร่วมกิจกรรม:

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะร้านค้าใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน และยังไม่เคยได้รับคำสั่งซื้อแรก
 2. กติกากิจกรรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข Platform Engagement Tools
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์มลาซาด้าที่ยังมีสถานะ Active อยู่ในปัจจุบัน
 4. ร้านค้าจะต้องเข้าร่วมโปรแกรมที่กำหนด ได้แก่ โปรแกรมส่งฟรีพิเศษกับลาซาด้า และ/หรือ โปรแกรมเงินคืนทุกวัน อย่างน้อย 1 โปรแกรม
 5. ร้านค้าจะต้องอัพโหลดสินค้าพร้อมขาย อย่างน้อย 10 รายการ
 6. ร้านค้าจะต้องเข้าร่วมแคมเปญ อย่างน้อย 1 แคมเปญ
 7. ร้านค้าที่ทำถูกต้องตามกติกา และสามารถทำยอดขายได้สูงสุด 100 ท่านในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมได้แก่ Lazada Starter Kit และสติกเกอร์ป้องกันไวรัส เสริมความเฮง
 8. ร้านค้าที่ทำถูกต้องตามกติกาและแชร์ภาพออเดอร์แรกพร้อมแคปชั่นและติดแฮชแท็ก #ออเดอร์แรกกับLazada บนโพสท์กิจกรรมในเฟสบุ๊คเพจ Lazada Happy Selling หรือ โพสท์กิจกรรมในเฟสบุ๊คกรุ๊ป Lazada Happy Selling ได้ถูกใจกรรมการมากที่สุดจะมีสิทธิ์ได้รับปริ้นเตอร์
 9. ลาซาด้าจะประกาศรายชื่อผู้ชนะผ่านทาง Facebook เพจ Lazada Happy Selling ณ เวลา 18:00 น. และแจ้งทางข้อความยืนยันผ่าน Inbox ใน Seller Center ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ผู้ได้รับรางวัลต้องกรอกรายละเอียดที่อยู่จัดส่ง ผ่านแบบฟอร์มใน Inbox Seller Center ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.59 น. หากผู้ได้รับรางวัลไม่กรอกรายละเอียดที่อยู่จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
 10. ผู้ได้รับรางวัล ตกลงให้ลาซาด้ามีสิทธิ์โฆษณาหรือเผยแพร่ชื่อ และ / หรือรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในลักษณะใด ๆ ที่ลาซาด้ากำหนด
 11. ลาซาด้าขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถให้รางวัลได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลาซาด้าจะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวให้รางวัลอื่นแทนที่รางวัลเดิมโดยมีมูลค่าเทียบเท่ากับรางวัลเดิม
 13. รางวัลจากกิจกรรมไม่สามารถขอคืน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่น ๆ
 14. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบต่อภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งอาจมีขึ้นจากหน่วยงานด้านภาษีใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับของรางวัลที่ได้รับภายใต้กิจกรรมนี้ ลาซาด้าสงวนสิทธิ์ในการหักภาษีใดๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลาซาด้ามีหน้าที่ต้องกระทำตามกฎหมาย
 15. ลาซาด้าสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความเสียหายใดๆ รวมถึงค่าเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทางตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจากคุณภาพและการใช้งานของของรางวัล
 16. บุคคลหนึ่งคนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ผ่านบัญชีผู้ขายเดียวเท่านั้น การลงทะเบียนบัญชีซ้ำจะส่งผลให้บัญชีของท่านถูกระงับ ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการระงับลบหรือปิดการใช้งานบัญชีใดๆที่เกี่ยวข้อง
 17. หากลาซาด้าพบว่า ผู้ขายได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดของกิจกรรมฉบับนี้ หรือข้อกำหนดใดๆบนแพลตฟอร์มลาซาด้า รวมไปถึงการทำอันทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจอย่างไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงของผู้ขายไปยังกิจกรรม

กิจกรรมภารกิจพิชิตออเดอร์แรก ครั้งที่ 11

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Platform Engagement Tools 

 1. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Platform Engagement Tools (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดของกิจกรรม”) สำหรับควบคุมการใช้งานกิจกรรม เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วม และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า”กิจกรรม”) ซึ่งให้บริการโดย บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ลาซาด้า”) บนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ ลาซาด้า (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม

1.2 ในการใช้งานกิจกรรมใดๆ ของท่านในฐานะผู้ใช้งาน (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 2 ด้านล่างนี้) ท่านยอมรับที่จะผูกพันธ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เพิ่มเติมจากข้อกำหนดการใช้งาน และข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวรวมอยู่และถูกอ้างอิงถึงในข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คำนิยามใดที่ใช้และมิได้นิยามไว้ในข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ให้ไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน

1.3 การใช้งานแต่ละกิจกรรมอาจอยู่ภายใต้กติกาเฉพาะของกิจกรรมนั้น (“กติกากิจกรรม”) ซึ่งถูกระบุ หรือสามารถเข้าถึงได้จากกิจกรรมนั้น หากท่านไม่เห็นด้วยกับกติกากิจกรรม ท่านต้องหยุดเข้าร่วมหรือใช้งานกิจกรรมซึ่งอยู่ภายใต้กติกากิจกรรมดังกล่าว

1.4 ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้อง หรือขัดแย้งกันระหว่างเอกสารใดๆ กับข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ และไม่มีการระบุไว้ชัดแจ้งในเอกสารดังกล่าวว่าต้องใช้บังคับอย่างไร ให้เรียงลำดับความสำคัญโดยบังคับใช้กติกากิจกรรม ข้อกำหนดของกิจกรรม ข้อกำหนดการใช้งาน และข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย ตามลำดับเพื่อแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว

 1. เงื่อนไขการใช้งานกิจกรรม

2.1 กิจกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล และผลประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ใช้เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการค้าโดยเด็ดขาด

2.2 “ผู้ใช้” หมายถึง ท่าน และ/หรือผู้ใช้ที่ได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นมือถือของลาซาด้า และลงทะเบียนเข้าใช้บัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม ในการเข้าร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ใช้ที่มีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งลาซาด้าจะใช้ดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวในการระบุรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของคุณสมบัติดังกล่าว ผ่านทางกติกากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.3 ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เรียกใช้กิจกรรม (รวมถึงอินเทอร์เฟซหน้าแอพพลิเคชั่นแต่ละหน้า) โดยใช้โปรแกรมใดๆ นอกเหนือจากโปรแกรมลูกค้าที่มีให้โดยลาซาด้า ตัวอย่างโปรแกรมที่ไม่อนุญาตให้ใช้นั้นรวมถึงการใช้บอทอัตโนมัติ และเครื่องมืออื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนที่หรือเพิ่มเติมจากโปรแกรมที่มีให้โดยลาซาด้า นอกจากนี้ยังห้ามใช้สคริปต์และโปรแกรมอัตโนมัติทั้งหมดหรือบางส่วนที่ทำให้ผู้ใช้มีข้อได้เปรียบเหนือผู้ใช้รายอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฟังก์ชั่นรีเฟรชอัตโนมัติ และกลไกเบราว์เซอร์รวมอื่นๆ ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการอัตโนมัติสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

2.4 ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้:

(1) สร้างหรือใช้กลโกง, ดัดแปลง และ/หรือ เจาะเข้าโปรแกรม หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนผลลัพธ์หรือการเล่นเกมส์ของแต่ละกิจกรรม

(2) ใช้ซอฟต์แวร์ที่อนุญาตการขุดข้อมูล หรือสกัดกั้น หรือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

(3) ใช้สิ่งเสมือน (รวมถึงดีล แพลตฟอร์ม หรือบัตรกำนัลแบรนด์) ที่ใช้ในกิจกรรมภายนอกกิจกรรม ที่มิใช่การซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านลาซาด้า และผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสิ่งเสมือน เพื่อเงินจริง และ

(4)ขายซื้อหรือแลกเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้

(5) สร้าง และ/หรือ ใช้บัญชีลูกค้า และ/หรือ บัญชีของลาซาด้าใดๆ บนแพลตฟอร์ม หรือกิจกรรมมากกว่าหนึ่งบัญชี

และสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะรวมถึงการหลบเลี่ยงใดๆ ทั้งหมด การกระทำที่คล้ายกันซึ่งส่งผลเช่นเดียวกับข้อห้ามดังกล่าวข้างต้น

 1. คะแนน บัตรกำนัล และของรางวัล ซึ่งได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

3.1 คะแนน, บัตรกำนัล และ/หรือของรางวัลใด ๆ ที่ได้รับและ/หรือสะสมโดยผู้ใช้จะสามารถใช้งานหรืออ้างสิทธิส่วนลดสินค้าที่เสนอขายบนแพลตฟอร์มลาซาด้า ในช่วงเวลาที่ลาซาด้ากำหนดเท่านั้น และต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยลาซาด้า หรือพันธมิตรทางการค้าของลาซาด้า
3.2 คะแนน, บัตรกำนัล และ/หรือของรางวัลใด ๆ ที่ไม่ได้ทำการแลกเปลี่ยนภายในระยะเวลาที่ลาซาด้ากำหนดไว้จะหมดอายุและกลายเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป
3.3 คะแนน, บัตรกำนัล และ/หรือของรางวัลใด ๆ ไม่สามารถขาย โอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3.4 คะแนน บัตรกำนัล และ/หรือของรางวัลมีจำนวนจำกัด ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบให้แก่ผู้ใช้ที่มีสิทธิได้รับตามลำดับก่อนไปหลังจนกว่าคะแนน บัตรกำนัล หรือของรางวัลจะหมด เว้นแต่มีกำหนดเป็นพิเศษไว้ในกติกากิจกรรม หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 ลาซาด้าขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก คะแนน รางวัล และ/หรือบัตรกำนัลใดๆ ที่มอบให้แก่ผู้ใช้ หรือคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับคะแนน รางวัล หรือบัตรกำนัลที่ได้รับภายใต้ หรือเป็นผลมาจากกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีนี้รวมถึงการที่ลาซาด้าพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและพบว่าผู้ใช้ดังกล่าวกระทำผิดข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย
3.6 ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งอาจมีขึ้นจากหน่วยงานด้านภาษีใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับคะแนน บัตรกำนัล หรือของรางวัลที่ได้รับภายใต้โปรแกรมนี้ ลาซาด้าสงวนสิทธิ์ในการหักภาษีใดๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลาซาด้ามีหน้าที่ต้องกระทำตามกฎหมาย และจ่ายเงินสุทธิให้กับผู้ใช้
3.7 ในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือคืนสินค้าที่ใช้บัตรกำนัลหรือคะแนนเป็นส่วนลด หลังจากคะแนน หรือบัตรกำนัลดังกล่าวหมดอายุแล้ว ผู้ใช้จะได้รับเงินคืนตามที่จ่ายจริงเท่านั้น ไม่สามารถได้รับเงินคืนในส่วนที่ใช้คะแนน หรือบัตรกำนัลดังกล่าว และผู้ใช้จะไม่สามารถใช้คะแนน หรือบัตรกำนัลดังกล่าวได้อีกต่อไป

 1. คำรับรอง และข้อจำกัดความรับผิด

4.1 ลาซาด้า ให้บริการกิจกรรม ภายใต้บริบททางเทคนิคและศักยภาพในการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ จะสามารถเข้าร่วมได้ตามที่เป็นอยู่และตามที่มี โดยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการให้บริการ การทำงาน และเสถียรภาพ ของระบบของกิจกรรมนั้นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบของลาซาด้าแพลตฟอร์ม หรือระบบของผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง) การพักระบบ และกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ (ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเทคนิค การบำรุงรักษาระบบ หรือไม่ว่ากรณีใด) รวมถึงเหตุใดๆ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมตามสมควรของลาซาด้า
4.2 ลาซาด้าจะใช้ดุลพินิจของตนในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดใช้ข้อกำหนดของกิจกรรม หรือนำกิจกรรมใดๆ ออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่จำต้องแสดงเหตุผล โดยที่ลาซาด้าไม่มีความรับผิดใดๆ หากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้ หรือทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าใช้งานกิจกรรมได้
4.3 เว้นแต่จะมีระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ หรือกติกากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ลาซาด้ารวมทั้งผู้ให้บริการของลาซาด้า หรือบริษัทในเครือ ไม่รับประกัน หรือรับรอง หรือมีภาระผูกพันต้องรับผิดในประสิทธิภาพและความสามารถของแพลตฟอร์ม กิจกรรม และ/หรือ ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ ที่ใช้กับกิจกรรม หรือแอพพลิเคชั่นใดๆ ที่ผู้ใช้เข้าถึงได้โดยผู้ใช้ขณะใช้แอพพลิเคชั่นมือถือลาซาด้าและ/หรือกิจกรรม, หรือเสถียรภาพหรือคุณภาพของเครือข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานที่ผู้ใช้ดังกล่าวเข้าถึงได้โดยการร่วมกิจกรรม
4.4 ท่านยอมรับว่าลาซาด้าจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย การดำเนินการทางกฎหมาย การเรียกร้องหรือการชดเชยใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม (รวมเรียกว่า “ความรับผิด”) รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะ (1) การละเมิดข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ของท่าน (2) การทำธุรกรรมที่กล่าวหาว่าไม่ได้รับอนุญาต การหยุดชะงัก ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือความไม่พร้อมใช้งานของกิจกรรม หรือ (3) การสูญหาย หรือความเสียหายต่อซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์จากการที่ผู้ใช้ เข้าร่วมกิจกรรมเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
4.5 ในกรณีที่ความรับผิดไม่รวมอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ความรับผิดชอบโดยรวมสูงสุดของลาซาด้าต่อผู้ใช้ใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด ในการละเมิด หรืออื่นๆ จะไม่เกินมูลค่า 1,500 บาท
4.6 ท่านรับทราบและตกลงว่าบางส่วนของกิจกรรมนี้ดำเนินการโดยพันธมิตรและ/หรือบุคคลที่สาม ลาซาด้าจะไม่รับผิดชอบและ / หรือมีหน้าที่รับผิดในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการโดยลาซาด้า เท่าที่ขอบเขตสูงสุดของกฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้ ท่านจะต้องปลดเปลื้องและไม่เรียกร้องความรับผิดจากลาซาด้า รวมถึงคณะกรรมการและพนักงานของบริษัท จากการกระทำหรือสาเหตุของการกระทำใดๆ การเรียกร้องและการร้องขอให้มี หรือโดยเป็นผลจากความเสียหาย การสูญเสีย หรือการบาดเจ็บ ซึ่งอาจมีขึ้นโดยการเข้าร่วมในส่วนนั้นของกิจกรรม

 1. ข้อจำกัดของเนื้อหา

5.1 เนื้อหาใดๆ ที่ถูกอัพโหลดเข้าสุ่แพลตฟอร์ม จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเนื้อหาของลาซาด้า
5.2 กิจกรรมของลาซาด้ามีเนื้อหา ภาพ สื่อ และกราฟิกที่ได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือวิธีการอื่นเพื่อประโยชน์ของลาซาด้าหรือบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ ไม่ว่าผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใดไม่อาจแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา หรือใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตกลงตามสัญญาของกิจกรรมใดๆ ของลาซาด้าหรือเนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อมูลลิขสิทธิ์และชื่อทางการค้าไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง ซ่อน หรือลบออก คำว่า “เนื้อหา” รวมถึงข้อมูล รูปภาพ ข้อความ กราฟิก เพลง เสียง ลำดับเสียง วิดีโอ โปรแกรมซอฟต์แวร์ และรหัสทั้งหมด และข้อมูลอื่นใดที่จัดหาหรือถูกพัฒนาโดยลาซาด้า และการให้บริการใดๆ ดังกล่าวที่มีให้ดาวน์โหลด
5.3 ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องละเว้นจากมาตรการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือรบกวนการทำงานที่เหมาะสมของแพลตฟอร์ม บริการส่วนบุคคลใดๆ และ/หรือ ข้อเสนอใดๆ หรือกิจกรรม ผู้ใช้จะต้องละเว้นจากมาตรการใดๆ ที่อาจอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับการรับรอง การใช้กิจกรรมใดๆ ของลาซาด้า เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยเฉพาะเพื่อการโฆษณาต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากลาซาด้า ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเผยแพร่เนื้อหาบนกิจกรรมของลาซาด้า หรือบริการอื่นๆ

 1. ความผูกพันของผู้ใช้

6.1 ผู้ใช้แต่ละท่านรับทราบและยินยอมว่า
(1) ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและบทบัญญัติที่ใช้บังคับตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
(2) ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการอื่นที่บังคับใช้อันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เงื่อนไขการใช้บริการใดๆ นโยบายและคู่มือ รวมทั้งข้อกำหนดของบุคคลที่สามที่ผู้ใช้ได้ใช้เป็นช่องทางสำหรับเชิญชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมกิจกรรม
(3) ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่ใช้สื่อสาร ส่งต่อ ถ่ายทอด ไม่ว่าจะกับลาซาด้าหรือบุคคลภายนอก
(4) ท่านจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการกระทำที่ส่งผลกระทบ หรืออาจส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้า หรือผู้ใช้ท่านอื่น หรือต่อความนิยม หรือชื่อเสียงของลาซาด้า หรือกลุ่มบริษัทในเครือ
(5) ผู้ใช้จะต้องไม่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการกระทำใดอันเป็นการทุจริต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยบัญชีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งบัญชี หรือคัดลอกข้อมูลการเข้าใช้ของบุคคลอื่นหรือเข้าร่วมในลักษณะใดๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อบุคคลที่สามและ/หรือลาซาด้า ผู้ใช้แต่ละคนที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมด้วยบัญชีผู้ใช้เดียวเท่านั้น
6.2 เมื่อลาซาด้าเห็นว่า ผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดของกิจกรรมฉบับนี้ หรือกติกากิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการทำอันทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม ลาซาด้าขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการดังต่อไปนี้
6.2.1 ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว
6.2.2 ป้องกัน จำกัด หรือระงับการเข้าถึงของผู้ใช้ไปยังกิจกรรมทั้งหมด หรือบางส่วน หรือกิจกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์ม
6.2.3 ระงับการใช้งาน ยกเลิก ลบ ห้าม ป้องกันและจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือกิจกรรม ของบัญชีผู้ใช้ และ/หรือ บุคคลใด บนลาซาด้า ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งสาเหตุหรือบอกกล่าวล่วงหน้า
6.2.4 รายงานพฤติกรรมใดๆ อันเป็นที่สงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ บทบัญญัติ หรือข้อบังคับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว
6.2.5 ยกเลิกคะแนน บัตรกำนัล รางวัล และ/หรือประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ใช้ได้รับในขณะที่ผู้ใช้เข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งร่วมถึงคำสั่งซื้อใดๆ ที่ได้ทำระหว่างการร่วมกิจกรรมนั้นด้วย และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับบัตรกำนัล รางวัล และ/หรือ ผลประโยชน์นั้น

 1. การปกป้องข้อมูล การรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 เมื่อท่านเข้าสู่ระบบหรือใช้งานกิจกรรม ท่านรับทราบและอนุญาตให้ลาซาด้าเก็บข้อมูลจากท่านโดยข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รูปภาพ ชื่อ ชื่อที่ท่านใช้สำหรับเข้าระบบ (username) ที่ท่านอัพโหลด ให้ข้อมูล หรือใช้งาน
7.2 ท่านรับทราบและอนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ลาซาด้าเก็บจากท่านโดยได้รับความยินยอม อาจถูกใช้ ติดตาม รวบรวม เปิดเผย หรือแบ่งปัน หรือโอนให้กับบุคคลที่สาม รวมถึง บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้งานรายอื่นๆ) สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อแสดงบนแพลตฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
(2) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการกิจกรรม และจัดสรรรางวัลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
(3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อป้องกันข้อสงสัย ให้นำนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่อ้างถึงในข้อกำหนดการใช้งานมาใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่อ้างถึงภายใต้ข้อกำหนดของกิจกรรมเหล่านี้

 1. เบ็ดเตล็ด

8.1 หากข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดของกิจกรรม กติกากิจกรรม ไม่มีผลสมบูรณ์ ไม่สามารถใช้บังคับได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ให้นำมาบังคับใช้ได้โดยใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามข้อกำหนดดังกล่าว และจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนด ข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขอื่นใดซึ่งจะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต
8.2 ลาซาด้าขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขโดยประการอื่นใด ในข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ไม่ว่าเมื่อใดและเป็นครั้งคราว และในลักษณะตามที่ลาซาด้าเห็นสมควร กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ หากท่านยังคงเข้าร่วมหรือใช้บริการกิจกรรมต่อไป ท่านจะต้องผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ตามที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว
8.3 การตัดสินใจของลาซาด้าในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันผู้ใช้ทุกคน

Loading