การคืนสินค้า lazada โดยตรงมายังผู้ขาย

(Direct Return To Merchant – DRTM)

พี่ ๆ ผู้ขายเคยประสบพบเจอกับปัญหาการคืนสินค้าหรือไม่? และจะทำอย่างไรหากลูกค้าขอคืนสินค้า วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับการคืนสินค้าโดยตรงมายังผู้ขาย ซึ่งก็คือกระบวนการคืนสินค้าจากลูกค้ากลับไปยังร้านค้าโดยตรง โดยที่ลูกค้าทำการคืนสินค้าผ่านระบบของลาซาด้า และร้านค้ามีหน้าที่ตรวจสอบการขอคืนสินค้าที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ Seller Center ทั้งนี้การคืนสินค้าที่เกิดขึ้นนั้น ร้านค้ามีอำนาจในการตัดสินใจได้ ทั้ง 3 รูปแบบ

 1. คืนเงิน : ร้านค้าอนุมัติคืนให้ลูกค้า
 2. เรียกคืนสินค้าเพื่อตรวจสอบ : ร้านค้ากดแจ้งในระบบให้ลูกค้าทราบว่าต้องนำส่งสินค้าคืนเพื่อตรวจสอบก่อนพิจารณาคืนเงิน หรือ ปฏิเสธการคืนเงิน
 3. ปฏิเสธ : ร้านค้าไม่อนุมัติในการคืนสินค้าทั้งปฏิเสธการคืนสินค้าหรือปฏิเสธการคืนเงิน โดยร้านค้าจะต้องระบุเหตุผลการปฏิเสธการคืนให้ชัดเจน ทั้งนี้ลูกค้าสามารถที่จะแจ้งข้อพิพาท ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของร้านค้า โดยการกดในระบบ และคำร้องนี้จะถูกส่งไปยังหน่วยงาน Dispute เพื่อดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของการคืนสินค้ากลับไปยังร้านค้าโดยตรง

 1. รับสินค้าคืนจากลูกค้าโดยตรง
 • ระยะเวลาของการคืนสินค้าจะรวดเร็วขึ้นเพราะสินค้าถูกส่งกลับไปยังร้านค้าโดยตรง
 1. มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการคืนเงิน
 • ร้านค้าสามารถตรวจสอบคำขอคืนสินค้าของลูกค้า และตัดสินใจที่จะปฏิเสธหรือเรียกคืน/คืนเงินได้ด้วยตัวเอง
 • ลดรายการคืนสินค้าที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องจากลูกค้า ในกรณีที่สาเหตุการคืนสินค้าหรือสินค้าที่ลูกค้าต้องการคืนนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคืนสินค้าของลาซาด้า
 1. สื่อสารกับลูกค้าเพื่อเข้าใจเหตุผลการคืนสินค้า
 • สามารถติดต่อกับลูกค้าได้ผ่านช่องทาง “แชท” ในกรณีที่ผู้ขายต้องการขอข้อมูล หรือหลักฐานของการคืนสินค้าเพิ่มเติมจากลูกค้า รวมไปถึงกรณีที่ลูกค้าใช้งานสินค้าไม่ถูกวิธี ผู้ขายสามารถแจ้งวิธีการใช้งานที่ถูกต้องให้ลูกค้าทราบได้ ​
 1. เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการคืนสินค้า
 • ร้านค้าสามารถต่อรองจำนวนเงินคืนของค่าสินค้ากับลูกค้าภายในช่องทางแชทได้ (ลูกค้าสามารถแก้ไขรายละเอียดของการคืนสินค้าได้ ภายในระยะเวลาของประกันการคืนสินค้า หรือ ก่อนการเลือกขนส่งที่จะใช้เพื่อส่งคืนสินค้า)

ร้านค้าสามารถตรวจสอบและจัดการคำขอคืนสินค้าได้ผ่าน “ภารกิจประจำวัน” บนสถานะ “อยู่ระหว่างการคืนสินค้า/คืนเงิน” ในลาซาด้า Seller Center ของร้านค้า

 

กระบวนการคืนสินค้ากลับไปยังผู้ขายโดยตรง (อย่างละเอียด)

การคืนสินค้าโดยตรงมายังผู้ขายข้อมูลเพิ่มเติม

 • วันทำการ จะไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์
  • *** หากร้านค้าไม่ดำเนินการจัดการคำขอคืนสินค้าของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด (2 วันทำการ) ระบบจะเป็นผู้ดำเนินการแทนร้านค้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 • การดำเนินการที่รอให้ร้านค้าตรวจสอบ คำขอคืนสินค้าจากลูกค้า (สินค้ายังอยู่กับลูกค้า)
  • หากราคาของสินค้าที่ลูกค้าจ่าย 200 บาท ระบบจะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้า” โดยดึงเงินจากร้านค้า และไม่เรียกคืนสินค้าจากลูกค้า
  • หากราคาของสินค้าที่ลูกค้าจ่าย > 200 บาท ระบบจะดำเนินการเรียกคืนสินค้า” เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการคืนสินค้ากลับไปยังร้านค้า
 • การดำเนินการรอ ร้านค้าตรวจสอบสินค้า เพื่อพิจารณาการคืนเงินค่าสินค้า (สินค้านำส่งถึงร้านค้า)
  • ระบบจะดำเนินการ คืนเงินให้ลูกค้า โดยดึงเงินจากร้านค้า
 • การดำเนินการ เรียกคืนสินค้า” นั้น เป็นการดำเนินการเรียกคืนสินค้ากลับมายังร้านค้า เพื่อที่ร้านค้าสามารถดำเนินการตรวจสอบสินค้า และสามารถตัดสินใจคืนเงินหรือไม่คืนเงินหลังจากตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • ในกรณีที่ร้านค้า ปฏิเสธ คำขอคืนสินค้าของลูกค้า หรือ การคืนเงินให้ลูกค้านั้น ลูกค้าสามารถยืนเรื่อง Dispute เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยมีระยะเวลา 7 วันทำการ หลังจากที่ร้านค้าดำเนินการปฏิเสธ
 • ในกรณีที่ลูกค้ายื่นเรื่อง Dispute ร้านค้าอาจได้รับการร้องขอหลักฐานหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ ในกรณีที่ร้านค้าไม่แจ้งข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอภายในระยะเวลา 2 วันทำการ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาตามข้อมูลที่อยู่ ณ ช่วงเวลานั้น
 • เจ้าหน้าที่ Dispute จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและแจ้งผลภายในระยะเวลา 2 วันทำการ

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *